Rezultati parlamentarnih izbora u općini Sveti Juraj na Bregu

Broj birača na biračkim mjestima 4.521
Pristupilo glasovanju 2.855 (63,15 %)
Broj važećih listića 2.819 (98,74 %)
Broj nevažećih listića 36 (1,26 %)

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
1.471 glasova (52,18 %)

2. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA
633 glasova (22,45 %)

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
248 glasova (8,80 %)

4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
84 glasova (2,98 %)

5. MEĐIMURSKI DEMOKRATSKI SAVEZ – MDS
66 glasova (2,34 %)

6. HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA – ZDS
51 glasova (1,81 %)

7. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
37 glasova (1,31 %)

8. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA – HRS
36 glasova (1,28 %)

9. HRVATSKI RAST – HRAST
35 glasova (1,24 % )

10. AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A-HSS
SAVEZ ZA PROMJENE – SP
20 glasova (0,71 %)

Scroll to Top Skip to content