Prijave šteta u poljoprivredi nastalih u 2011. g. – elementarna nepogoda – SUŠA 2011. godine

Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine” br. 73/97.) i članka 37. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 26/10.), župan Međimurske županije Ivan Perhoč u četvrtak 15. rujna 2011. godine je donio odluku o proglašenju elementarne nepogode suše na dijelu područja Međimurske županije. Elementarna nepogoda suša proglašena je i za područje Općine Sveti Juraj na Bregu.
PRIJAVE SE PRIMAJU

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu u vremenu od 19. rujna do 23. rujna 2011. godine od 7:30 sati do 15:30 sati

Prijava mora sadržavati:
1.ime i prezime prijavitelja, adresu prijavitelja i broj kontakt telefona
2.broj štednog računa prijavitelja
3.broj kat. čestice i površinu na kojoj je nastala šteta
4.navesti kulturu za koju se prijavljuje šteta
5.potpis prijavitelja

Kulture za koje se može izvršiti prijava: KUKURUZ, KRUMPIR,TIKVE, ŠEĆERNA REPA
POVRĆE (VEĆE KOLIČINE), KRMNO BILJE I LIVADE (SIJENO).

Uz prijavu je potrebno priložiti: kopiju Posjedovnog lista ili kopiju Upisnika, kopiju iz Arkoda

PREDSJEDNIK
Povjerenstvo za poljoprivredu i utvrđivanje šteta od elementarnih nepogoda
MILAN ZANJKOaktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content